مزایای دریافت نمایندگی

صنعت بیمه به عنوان پایدارترین و پر سود ترین فعالیت اقتصادی، سال هاست که در کنار بانک و بورس به فرصت آفرینی در صنایع اقتصادی پرداخته است. شرایط ناپایدار اقتصاد کنونی کشور و لزوم ایجاد شغل پایدار، زود بازده و بدون نیاز به سرمایه گذاری اولیه شرکت های بیمه را بر آن داشت تا گامی موثر در ایجاد اشتغال و کارآفرینی بردارند و شرایطی را فراهم آورند تا علاقمندان به صنعت بیمه و افراد مستعد فرصتی را جهت اشتغال در یکی از ده شغل درآمد زا در کشور بدست آوردند.
با تسهیل شرایط اعطای نمایندگی بیمه از سوی بیمه مرکزی افراد علاقه مند، با انگیزه،دارای پتانسیل و توانمند امکان دریافت نمایندگی رسمی با شرایط زیر از سوی بیمه مرکزی فراهم آمده است:

– آموزش فنی و تخصصی رایگان
– پشتیبانی علمی و عملی رایگان
– شغلی پایدار با درآمد مستمر
– دریافت وام جهت تامین تجهیزات و ملزومات مورد نیاز
– پوشش درمان برای نمایندگان و خانواده به صورت رایگان
– امکان فروش بیمه عمر در سراسر ایران و بدون محدودیت جغرافیایی
– دریافت آموزش های تخصصی تبلیغات و فروش
– شرکت در کارگاه های آموزشی و همایش های بیمه ای
– دریافت کارمزد مستمر از فروش بیمه تا پایان زمان بیمه نامه (طبق آیین نامه بیمه مرکزی / آیین نامه 68 )
– عدم الزام به داشتن دفتر نمایندگی (نمایندگان عمر)
– عدم درخواست کارت پایان خدمت (نمایندگان عمر)
– عدم الزام به مدرک تحصیلی مرتبط بیمه (نمایندگان عمر)
– ارتقا سازمانی و شغلی (نمایندگان عمر)
– امکان دریافت نمایندگی برای زنان خانه دار ، افراد شاغل ، دانشجو و … (نمایندگان عمر)

.